• Конференции, Отчеты конференций ТГМУ. Фото и видео отчеты, материалы.
  • История ТГМУ, фотографии, видео, сми о ТГМУ, телепередачи о ТГМУ
  • Новости ТГМУ имени Абуали ибни Сино, интервью, события, мероприятия.
Комиссияи қабул - Приёмная комиссия

Ҳуҷҷатҳои зарурӣ

      Довталабон ба комиссияи қабул ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод менамоянд:
•    ариза ба номи ректор;
•    ҳуҷҷат дар бораи таҳсилоти умумӣ (пурра), ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ намунаи давлатӣ – нусхаи аслӣ;
•    маълумотномаи тиббӣ (шакли №086У);
•    6 адад сурат (андозаи 3х4 см);
•    шиноснома;
•    билети ҳарбӣ ё шаҳодатномаи ҳарбии даъватшаванда;
      Барои   хатмкардагони коллеҷу омӯзишгоҳҳои тиббӣ дар вақти супоридани ҳуҷҷатҳо дипломи хатми коллеҷ ва ё омӯзишгоҳ бо замимаи диплом ҳатмӣ мебошад.
Духтарон ва писарон, ки тибқи квотаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия мешаванд, бар иловаи ҳуҷҷатҳои дар боло номбар шуда бояд ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод намоянд:
•    қарори Шӯрои педагогии мактаб;
•    тавсияи шӯъбаи маорифи ноҳия ё шаҳр; 
•    роҳхати ҳукумати ноҳия ё шаҳр. 

    Қабули фарзандони иштирокчиёни бартарафкунии оқибатҳои фоҷеаи Чернобил тибқи Қоидаҳои қабул ба муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои фарзандони шаҳрвандоне, ки бар асари фалокати нерӯгоҳи барқи атомии Чернобил зарар дидаанд (қарори мушовараи Вазорати маориф аз 1.02.с.2010, №2/18) амалӣ мегардад.
Духтарон ва писароне, ки бевосита дар истеҳсолот кор мекунанд: нусха аз дафтарчаи меҳнатӣ, қарори Шӯрои меҳнатӣ ва роҳхати ҳукумати ноҳияро пешниҳод менамоянд.
Ба курси якум бе имтиҳон дар асоси суҳбат шахсони зерин қабул карда мешаванд:
•    ғолибони ҷойҳои аввал ва дуюми озмуни ҷумҳуриявӣ аз рӯи фанҳои химия ва биология, ки тавсияномаи Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистонро доранд;
•    ғолибони ҷойҳои аввал ва дуюми  олимпиадаҳои байналмилалӣ аз рӯи фанҳои химия ва биология, ки тавсияномаи Вазорати Маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистонро доранд.
•    шахсоне, ки мактаби таҳсилоти миёнаи умумиро бо медали тилло хатм намудаанд;
    Аз рӯи натиҷаҳои қисматҳои якум ва дуввуми озмуни тестӣ ба шарти гирифтани холҳои муқарраршуда (мутаносибан ба баҳои «Аъло) аз фанҳои химия ва биология довталабони зерин қабул карда мешаванд:
•    шахсоне, ки мактаби таҳсилоти миёнаи умумиро бо медали нуқра хатм намудаанд;
•    ғолибони ҷойи сеюми  озмуни ҷумҳуриявӣ аз рӯи фанҳои химия ва биология, ки тавсияномаи Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистонро доранд;
•    довталабоне, ки коллеҷҳои тиббиро бо дипломи «Аъло» хатм намудаанд.

    Дар сурати  ба холҳои муқарраршуда ноил нагаштани довталабони дар боло зикршуда онҳо имтиҳони хаттиро аз рӯи қоидаҳои умумӣ месупоранд.       
    Бо гирифтани баҳои мусбат (на камтар аз 120 хол) аз имтиҳони қабул берун аз озмун қабул карда мешаванд:
•    маъюбони гурӯҳҳои 1 ва 2, ки мувофиқи хулосаи тиббӣ – меҳнатӣ таҳсил кардани онҳо дар ихтисоси мазкур манъ карда нашудааст;
•    ятимони бе падару модар,  тибқи пешниҳоди ҳуҷҷатҳои зарурӣ.
     Довталабони зикршуда (маъюбони гуруҳҳои 1-2, ятимони бе падару модар) бояд ҳуҷҷатҳои лозимии тасдиқкунандаро дар давраи қабули ҳуҷҷатҳо, яъне то оғози имтиҳони дохилшавӣ ба комиссияи қабул пешниҳод намоянд. Дар мавриди саривақт пешниҳод накардани ҳуҷҷатҳо ва ё камбудию норасогиҳо дар ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда имтиёзи довталаб ба инобат гирифта намешавад.
    Қабули донишҷӯён барои гирифтани таҳсилоти дуюми олии касбӣ танҳо тибқи шартнома дар асоси Иҷозатнома оид ба пешбурди фаъолияти таълимӣ амалӣ мегардад. Барои баргузории суҳбат бо довталабони мазкур комиссияи аттестатсионӣ таъсис дода мешавад. Донишҷӯёне, ки  барои гирифтани таҳсилоти дуюми олии касбӣ ҳуҷҷат супоридаанд, танҳо баъди гузаштан аз суҳбат ба сафи донишҷӯён шомил мегарданд.
 
       Қабули ҳуҷҷатҳо аз 20 июн оғоз ёфта то 31 июли соли 2013 идома меёбад.
Необходимые документы


Абитуриенты представляют в приемную комиссию следующие документы:
•    заявление на имя ректора;
•    документ об образовании  (подлинник);
•    медицинская справка по форме №086У;
•    6 фотокарточек размера 3х4 см.
•    паспорт,
•    военный билет или военное свидетельство призывника.
   Для выпускников медицинских колледжей и училищ во время сдачи документов предъявление диплома вместе с вкладышем  об окончании колледжа или училища является обязательным.
     Девушки и юноши, поступающие согласно установленной квоте Президента Республики Таджикистан, дополнительно представляют:
•    решение Педагогического совета школы;
•    рекомендацию районного отдела образования;
•    направление Хукумата района.
    Приём детей участников устранения последствий Чернобыльской катастрофы проводится согласно правилам приёма в средние и высшее профессиональные образовательные учреждения РТ для детей граждан пострадавших во время Чернобыльской катастрофы (Решение комиссии Министерство Образовании от 1.02.с.2010, №2/18)
 Девушки и юноши, непосредственно работающие на производстве, представляют: выписку из трудовой книжки, решение Совета трудового коллектива и направление Хукумата района. Эти категории абитуриентов конкурсный отбор проходят путем собеседования.
      На первый  курс без предварительного собеседования, без сдачи вступительных экзаменов зачисляются:
            - победители республиканских школьных олимпиад по химии и биологии, получившие 1 место, которые имеют направление Министерства образования РТ;
            - победители 1 места международных олимпиад по химии и биологии, которые имеют направление Министерства образования РТ.
            - лица, окончившие среднюю общеобразовательную школу с золотой медалью;

      На первый  курс без сдачи вступительных экзаменов на основе собеседования зачисляются:
            - победители республиканских школьных олимпиад по химии и биологии, получившие 2 место, которые имеют направление Министерства образования РТ;
            - победители 2 места международных олимпиад по химии и биологии, которые имеют направление Министерства образования РТ.
    По результатам первого и второго блоков  теста при правильном решении установленного количества заданий по химии и биологии (на «Отлично») зачисляются следующие абитуриенты:
            - лица, окончившие среднюю общеобразовательную школу с серебряной медалью;
            - лица, занявшие 3 место на республиканских школьных олимпиадах по химии и биологии, которые имеют направление Министерства образования РТ;
            - лица, окончившие медицинские колледжи с дипломами  «С отличием».
      В случае несоответствия количества баллов указанным вышеустановленным требованиям абитуриенты сдают письменный экзамен согласно общим правилам. 
           С получением положительной оценки (не менее 120 баллов) от вступительных экзаменов вне конкурса  зачисляются:
            - инвалиды 1 и 2 групп, которым согласно медицинскому заключению учеба по избранной специальности не противопоказана;
            - дети - круглые сироты, по предъявлению подтверждающих документов.
     Вышеперечисленные абитуриенты (инвалиды 1 и 2 групп, дети- круглые сироты) должны предъявлять во время приёма документов до начало вступительных экзаменов нужные подтверждающие документы в приёмную комиссию. В случае несвоевременном предъявлении документов или при имеющемся недостатке в  подтверждающих документах льготы абитуриента не учитываются.                                                                                           
       Приём студентов для получения второго высшего профессионального образования осуществляется только согласно договору на основании Лицензии  об осуществлении учебной деятельности. Для проведения собеседования с данными абитуриентами будут составлены аттестатсионные комиссии. Студенты, которые сдали документы для получения второго высшего профессионального образования, только после прохождения собеседования будут зачислены в список студентов.
         Прием документов производится с 20 июня по 31 июля 2013 года.ВХОД В ПОЧТУ

Логин:
Пароль:

(что это)

Форма входа

Логин:
Пароль:

Категории раздела

Календарь

«  Май 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

ОПРОС

Представьтесь пожалуйста. Вы...?

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Статистика

Яндекс.Метрика Rambler's Top100 Рейтинг Сайтов YandeG
Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0

Вестник Авиценны

Ворисони сино

Приемная комиссия